فرهنگ آلمان

ریزه کاری های فرهنگی در برخورد با مردم آلمان

از الزامات تحصیل در آلمان و یا هر کشور دیگری، آشنا بودن با فرهنگ و آداب معاشرت آن دیار است. هر کشور آداب و رسوم و فرهنگ خاص خود را دارد که هر مسافری باید از آنها آگاه باشد تا خود را از دام بی ادبی و شرمندگی دور بدارد. آلمان هم از این قاعده …

ریزه کاری های فرهنگی در برخورد با مردم آلمان ادامه »