ریزه کاری های فرهنگی در برخورد با مردم کانادا

گمان نمی کنیم این روزها کسی با کانادا آشنا نباشد. نام کانادا بیشتر از هر جای دیگر دنیا بر سر زبان هاست. خیلی ها دوست دارند به آنجا مهاجرت کنند. خیلی ها رویای تحصیل در کانادا را برای خود یا فرزاندانشان در سر می پرورانند. کانادا یکی از برترین کشورهای جهان برای زندگی و تحصیل …

ریزه کاری های فرهنگی در برخورد با مردم کانادا ادامه »